Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 (22) 392 59 02

BPO Partner

Outsourcing kadrowo-płacowy (payroll)

BPO Partner przejmuje odpowiedzialność za rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Usługa ta może być zastosowana integralnie lub oddzielnie i polega na: zewnętrznej obsłudze i administracji wynagrodzeniami Państwa pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podnosząc standardy obsługi w sektorze kadrowo-płacowym uzyskujemy poprawę jakości oraz pewność prawidłowo i terminowo naliczonych wynagrodzeń, prowadzonych zgodnie przepisami akt osobowych. Tym samym dajemy możliwość koncentracji na kluczowej działalności firmy.

W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego (payroll) zajmujemy się:
- rekrutacją i zatrudnieniem pracowników
- zakładaniem i prowadzeniem zgodnie z przepisami prawa teczek osobowych
- podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę i umów cywilno-prawnych
- monitorowaniem badań lekarskich oraz szkoleń bhp
- przygotowywaniem zaświadczeń o wynagrodzeniach i zatrudnieniu
- prowadzeniem ewidencji urlopowej oraz zwolnień lekarskich
- rozliczeniem składek ZUS, US, PFRON
- przejęciem odpowiedzialności przy kontrolach ze strony ZUS, US, PIP

Zobacz case study »