Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 (22) 392 59 02

BPO Partner

Outsourcing księgowości

Outsourcing księgowości polega na powierzeniu funkcji księgowych danego przedsiębiorstwa specjalistycznej firmie. Forma współpracy zależy od podziału zakresu prac jakie przekażemy podwykonawcy. Korzystanie z outsourcingu księgowości prowadzi do redukcji kosztów oraz do podwyższenia jakości realizowanej usługi księgowej. Efektywne raportowanie zawarte w outsourcingu księgowości dla celów zarządczych dostarczane menadżerom jest wykorzystywane przez nich przy planowaniu biznesowym. Taka analiza księgowa wpływa na trafne określenie potrzeb oraz umożliwia skupienie się nad rozwojem działalności firmy i zdobywaniem nowych rynków.

Oferujemy pełen zakres usług księgowych:
- obsługę księgową lub nadzór księgowy
- współtworzenie standardów i procedur księgowych
- controlling finansowy - sporządzanie raportów przepływów finansowych
- doradztwo prawne
- dokonywanie rozliczeń podatkowych
- księgowanie dokumentów
- sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań na potrzeby US, ZUS
- reprezentowanie firmy przed urzędami i innymi organami kontroli w oparciu o powierzone pełnomocnictwo PIP, US, ZUS

Zobacz case study »