Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 (22) 392 59 02

BPO Partner

Case study - payroll

Klient: Bayer Sp. z o.o.

Akcja: Outsourcing kadrowo-płacowy (payroll)

Cel:
- obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej
- uproszczenie procedur administracyjnych
- koncentracja firmy na kluczowych dla niej zadaniach (core business)
- szybki dostęp do pełnej informacji kadrowo-płacowej

Założenia:
- outsourcing działań kadrowo-płacowych
- przeniesienie odpowiedzialności na Top Promotion na podstawie zapisów umowy

Zadania Top Promotion:
- administrowanie dokumentacją pracowniczą
- ewidencja wynagrodzeń, badań, urlopów, szkoleń, zwolnień, itp.
- współpraca z Klientem w przypadku kontroli i reprezentowanie jego interesów przed urzędami i innymi organami w oparciu
o powierzone pełnomocnictwo
- dostosowanie pracy do zmieniających się przepisów prawnych
- księgowanie dokumentów
- przygotowywanie raportów cyklicznych (kadrowo-płacowych)